polski angielski niemiecki
Piątek, 17 sierpnia 2018 r. Imieniny: Anity, Elizy, Mirona
Rada Gminy przyjęła budżet na 2018 r.
Na sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2017 r. Rada Gminy w Odrzywole jednogłośnie przejęła przedłożony przez Wójta projekt budżetu Gminy na 2018 r. 
Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Po stronie wydatków obejmuje kwotę 20.555.000,00 zł. Po stronie dochodów kwotę 18.385.000,00 zł. Powstały deficyt zostanie pokryty kredytami i pożyczkami preferencyjnymi. Wydatki bieżące stanowią 14,3 mln zł (70,72%). Wydatki inwestycyjne stanowią 6,01 mln zł (29,28%). W ramach wydatków bieżących największa kwota zostanie wydana na oświatę i wychowanie – 4,932 mln zł (34,48% ogółu wydatków bieżących).
 
Na świadczenia rodzinne zostanie wydatkowana kwota 4,075 mln zł (28,52% ogółu wydatków bieżących), w tym na świadczenie 500 ”Plus” kwotę 2,69 mln zł. Pozostałe wydatki obejmują m.in. koszty administracji, utrzymanie gospodarki komunalnej, dróg, kultury i sportu.
 
W budżecie zostanie wydzielona kwota 226,4 tys. zł z przeznaczeniem na Fundusz Sołecki. Kwota na małe inwestycje wykazane przez Sołectwa zostanie zwiększona w kilku przypadkach o środki zarezerwowane na inwestycje. Wydatki inwestycyjne obejmują 23 projekty na łączną kwotę ponad 6 mln zł. ( w załączeniu lista operacji). Część największych inwestycji to zadania wieloletnie, których kilka zostało przesunięte z 2017 r.
 
Jedną z największych planowanych inwestycji jest budowa zbiornika wodnego w Cetniu. Ze względu na usytuowanie zbiornika na Obszarze Chronionego Krajobrazu, Obszaru NATURA 2000 i obszarze zalewowym, Gmina musiała pozyskać wiele dodatkowych pozwoleń i uzgodnień m.in. z Dyrekcji Ochrony Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Marszałka Województwa. Obecnie wniosek o pozwolenie wodno-prawne rozpatruje nowo powołana instytucja  publiczna – Wody  Polskie.
 
Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina pozyskała  i zamierza pozyskać środki z Ministerstwa Sportu, Marszałka, Wojewody, programów PROW  i  WFOŚiGW.
 
Gmina będzie też przygotowywać wnioski dotacyjne o dodatkowe zadania, które po ewentualnym dofinansowaniu zostaną wprowadzone do budżetu 2018 r. Toczą się też rozmowy z Powiatem o wsparciu przez Gminę zadania d/t II etapu modernizacji drogi Wysokin – Różanna.
 
Budżet zakłada też remont i modernizację pomieszczeń oraz utworzenie placówek wsparcia: Klubu Dziecięcego dla dzieci 1–3 lat i Senior Plus dla 30 osób starszych.
 
Marian Kmieciak
08-01-2018
Lista komentarzy
Brak komentarzy
Dodaj komentarz
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się na stronie głównej aby dodać komentarz.
Szukaj w artykułach
Sierpień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA